03-03-10

Uittreksel verslag vergadering Samen in Actie

Hierna vindt u een uittreksel van het verslag van de vergadering van 20 januari 2010. Na de verwelkoming van de deelnemers werd overgegaan tot de dagorde:

 

Goedkeuring

Het verslag van 7 oktober werd goedgekeurd.

 

Voorbije activiteiten

Wij kunnen terugblikken op positieve reacties, zowel op het gebied van deelname als op het gebied van inzet. Wij durven het beste verhopen voor de toekomst. Volgende activiteiten werden positief geëvalueerd. Bakje Troost, parochieontmoeting Allerzielen, activiteiten rond het parochieblad, verkoop kaarsen en kaarten voor Welzijnszorg, acties tijdens de advent, parochieontbijt, kerstbomen, kerstwensen van KAV, sterzingen met een ongelooflijk resultaat, Soep op de Stoep, afscheid pater Bernard, de website, en de vertegenwoordiging van SIA tijdens activiteiten van verenigingen.

 

Komende activiteiten

Bakje troost

De kalender werd ingevuld door de verenigingen. Enkele vrijwilligers hebben aangeboden om te zorgen voor een stukje cake of een zelfgebakken koekje.

Parochieontmoeting Lichtmis

Wordt georganiseerd op 7 februari door KAV. De jeugdbewegingen hebben voorgesteld om in te staan voor de bediening. Organum kan bijspringen indien nodig.

Veertigdagentijd

Voor volgende activiteiten werden afspraken gemaakt.

Verkoop van vastenkalender: 13, 14 en 17 februari

Kinderwoorddienst in functie van Broederlijk Delen 21 februari

Koffiestop: 7 maart met medewerking kinderwoorddienst

Liturgie en aanbrengen van het thema in de kerk

Verdeling folders Broederlijk Delen en Wereldmissiehulp

Verrijzeniszondag

Gooien van paaseieren. Nog te beslissen door de Parochieraad.

Meimaand

Kapelletjes

Eucharistieviering met rozenwijding. Nog te bespreken met Parochieraad.

Varia

Verwijderen van kiezel langs de Sint-Ritazaal

Schilderen hal en deur Sit-Ritazaal

Controle boekhouding kas Parochieraad en boekhouding parochieblad.

Er is een dankviering op 30 mei. Er waren nog niet voldoende inlichtingen.

Barbecue

SIA plant een BBQ op 27 juni 2010

Diverse activiteiten

Zowel scouts als Organum hebben activiteiten aangekondigd. Deze zullen verschijnen in het parochieblad en op de site van de parochie en SIA.

Website

Op de website van de parochie kunt u veel inlichtingen vinden. Deze site wordt wekelijks aangepast. Bij dringende berichten kan de aanpassing meerdere malen per week gebeuren. Het kan dus nuttig zijn om de site regelmatig te consulteren. Verenigingen die een link willen met hun eigen website kunnen dit aanvragen. Deze dienstverlening is gratis. Doen!

 

Tijdens de vergadering werden voor de komende activiteiten reeds namen genoteerd maar vrijwilligers zijn altijd welkom. Indien u wenst mee te werken of indien u het volledig verslag wenst te bekomen, neem dan contact op met Philippe 016/40.17.31 of via mail sameninactie@gmail.com.

 

Volgende vergadering

Wij verwachten u op onze volgende samenkomst op 19 mei 2010 in 't Kelderke.

Michel

Voor SIA

21:30 Gepost door Samen in actie in Verslag vergadering | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-05-09

VERGADERING 20090505

Goedkeuring verslag

Het verslag van 28 januari werd goedgekeurd

Evaluatie van uitgevoerde activiteiten

De activiteiten die gecoördineerd werden door SIA kunnen als zeer positief ervaren worden en doen de hoop rijzen op een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende verenigingen en vrijwillig(st)ers. Volgende activiteiten werden belicht:

Parochieontmoeting

De ontmoeting rond Lichtmis werd georganiseerd door KAV in samenwerking met Orgelpijpjes, Scouts en Parochiale Werken vzw. Zeer positief en vatbaar voor herhaling.

Sterzingen

Vrijwilligers brachten de opbrengst naar de Mobileschool. Door het geld zelf te brengen worden de kinderen meer betrokken bij het doel van de actie “Kinderen zingen voor kinderen”. Dit vraagt natuurlijk een inspanning van een of meer vrijwilligers.

Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd konden wij rekenen op mensen voor:

·        de organisatie van de koffiestop;
·        de verkoop van vastenkalenders;
·        en het uitdelen van omslagen Broederlijk Delen en dit zowel in de kerk als in elke brievenbus.

Goede Week

De medewerking en aanwezigheid van parochianen (lektoren, misdienaars, koster, bloemschiksters…) tijdens de diensten in de Goede Week.

Verrijzeniszondag

Het werpen van paaseitjes na de gezinsviering op verrijzenisdag was een initiatief van de parochieraad.

Bakje Troost

Elke maand verzorgt Anneke of een vereniging “Bakje Toost”. Er moet nooit meer gezocht worden naar een vrijwilliger die zorgt voor de versnapering. Ook dank aan Organum die op zaterdagavond de stoelen reeds ter plaatse brengt.

SIA

Wij trachten vertegenwoordigd te zijn op verschillende activiteiten van de verenigingen. Zo was er een delegatie te zien op het groepsfeest van de Scouts en Anne Frank en op de zeer verzorgde pasta-avond.

Suisse

De installatie van de suisse op 1 april heeft misschien niemand naar de generale repetitie gelokt maar zoekende blikken en vragen laten wel vermoeden dat menig lezer werd beetgenomen. Wij hadden paaseitjes klaar om het leed te verzachten.

Komende activiteiten

Meimaand -Mariamaand

Enkele mensen hebben getracht de meimaand in de kijker te stellen. Zij zorgden voor een tekst in het parochieblad, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld in de kerk, kaarsen aan de kapelletjes en in de Bronlaan werd het kapelletje zelfs voorzien van een nieuw beeldje.

Zomerbarbecue

De zomerbarbecue op 12 juli in de tuin van het klooster neemt stilaan vorm aan. Wij zoeken vrijwilligers voor:

·        de algemene installatie;
·        de organisatie van de bar;
·        er zal een kinderanimatie zijn, verenigingen of vrijwilligers die een voorstel hebben zijn welkom;
·        mensen voor de afwas…

 

Kerk bij de buren - 30 augustus

SIA zal op vraag van de parochieraad een receptie organiseren op het plein voor de kerk. Deze receptie is de afsluiting van 450 jaar Aartsbisdom.

Agustinusdag 19 september

Vrijwilligers om het middagmaal in gunstige omstandigheden op te dienen worden verzocht contact op te nemen met Anneke Goovaerts.

 Mensen die het volledig verslag wensen te ontvangen, kunnen vragen opgenomen te worden in de lijst der bestemmelingen via sameninactie@gmail.com of telefoon 016/40.17.31

Verslaggever
Philippe

11:50 Gepost door Samen in actie in Verslag vergadering | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |