03-03-10

BAKJE TROOST

F4920a02
 

Na de eucharistieviering op de eerste zondag van 2010 werd, gewoontegetrouw, aan de kerkgangers een "Bakje Troost" aangeboden.

Vanaf dit jaar zullen verenigingen zich inzetten voor de organisatie. Door deze activiteit te laten doorgaan achteraan in de kerk en op een zondag dat er kinderwoorddienst is denken wij de ideale oplossing gevonden te hebben. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer en de tegenwoordigheid van jonge gezinnen en kinderen is een niet te verwaarlozen troef.

Op 3 januari had "Samen in Actie" zich geëngageerd. Er werd iets meer gedaan, niet alleen omdat wij ons in de nieuwjaarsmaand bevinden maar vooral om de parochianen en de verenigingen de kans te geven afscheid te nemen van pater Bernard Bruning o.s.a. die overgeplaatst werd naar Gent.

De coördinator van Samen in Actie, Michel, kon in naam van alle verenigingen pater Bernard een mooi geschenk aanbieden dat op vrijwillige basis werd samengebracht. Dat pater Bernard geapprecieerd werd leidt geen twijfel. Wij wensen pater Bernard veel voldoening tijdens de uitvoering van zijn nieuwe opdracht en ook veel luisterplezier tijdens wat rustigere periodes.

Guido
Voor Samen in Actie 

21:18 Gepost door Samen in actie in Verslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-09

Parochieontmoeting

 Traditiegetrouw worden, de zondag na Allerheiligen, de families van de overledenen uitgenodigd voor een herdenking van hun dierbaren. Op het einde van de eucharistieviering voorgegaan door pater Wilfried Joosten osa en muzikaal opgeluisterd door de Orgelpijpjes werden de kruisjes aan de families overhandigd.

 

Na de viering werden alle parochianen uitgenodigd voor een kleine receptie in de Sint-Ritazaal die georganiseerd werd op vraag van de Parochieraad. Er was veel volk, de jonge medewerkers hadden het druk om de glazen bij te vullen en de broodjes aan de man te brengen.

 

De organisatie werd toevertrouwd aan OKRA Trefpunt Onze-Lieve-Vrouw van Troost die erin geslaagd is om verschillende medewerkers te mobiliseren. Zo konden zij rekenen op de medewerking van Organum en natuurlijk op de trouwe medewerkers die het klappen van de zweep kennen. De zaal werd gratis ter beschikking gesteld door Parochiale Werken.

 

Het was een geslaagde ontmoeting! Langs deze weg dank ik alle medewerkers die meewerkten aan deze activiteit. Samen In Actie lijkt dus na een eerste jaar werking geen lege doos te zijn.

 

Voor Samen In Actie

Michel

10:20 Gepost door Samen in actie in Verslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-05-09

SUISSE

 In navolging van de Sint-Pieterskerk wordt, op vraag van Samen In Actie, in onze parochie een suisse geïnstalleerd. De naam ‘suisse’ is Frans en betekent ‘Zwitser’. De naam is afgeleid van de Zwitserse garde, het ‘leger’ van de paus, dat tegenwoordig vooral de rol van ordebewaker in het Vaticaan vervult. De meeste lezers onder ons zullen waarschijnlijk nog herinneringen hebben aan de man die met trage stap door de kerk ging, de mensen met strenge blik aanmaande de stilte te bewaren en onopvallend de kunstschatten van de kerk in het oog hield.

Een ordehandhaver tijdens kerkdiensten, een soort kerkpolitie dus, was in vorige eeuwen wellicht een noodzaak. Toen was hij uitgerust en een lans om zijn gezag te doen gelden, het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in sommige parochies door de kinderen de “stokslager” genoemd werd.

De laatste decennia is de functie in de vergeethoek geraakt en de suisse leek ook helemaal uit de kerk te verdwijnen. Maar dat is niet helemaal juist. Een aantal kerken heeft hem altijd behouden en in sommige parochies is de suisse recentelijk in ere hersteld. Waarschijnlijk meer vanuit het oogpunt van aankleding van de liturgie, dan dat hij daadwerkelijk in actie moet komen om mensen tot de orde te roepen. Het staat natuurlijk wel plechtig en een vleugje nostalgie zal niet ver weg zijn.

In onze parochiekerk zal de suisse enkel aanwezig zijn op belangrijke kerkelijke feesten. Vandaag zal Eugène om 17.00 uur in onze kerk nog een laatste oefening hebben samen met de verantwoordelijke van de Sint-Pieterkerk te Leuven voor hij volgende zondag, Palmzondag, voor de leeuwen zal gegooid worden.

Fotoreportage 

Samen in actie

11:46 Gepost door Samen in actie in Verslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |