03-03-10

Uittreksel verslag vergadering Samen in Actie

Hierna vindt u een uittreksel van het verslag van de vergadering van 20 januari 2010. Na de verwelkoming van de deelnemers werd overgegaan tot de dagorde:

 

Goedkeuring

Het verslag van 7 oktober werd goedgekeurd.

 

Voorbije activiteiten

Wij kunnen terugblikken op positieve reacties, zowel op het gebied van deelname als op het gebied van inzet. Wij durven het beste verhopen voor de toekomst. Volgende activiteiten werden positief geëvalueerd. Bakje Troost, parochieontmoeting Allerzielen, activiteiten rond het parochieblad, verkoop kaarsen en kaarten voor Welzijnszorg, acties tijdens de advent, parochieontbijt, kerstbomen, kerstwensen van KAV, sterzingen met een ongelooflijk resultaat, Soep op de Stoep, afscheid pater Bernard, de website, en de vertegenwoordiging van SIA tijdens activiteiten van verenigingen.

 

Komende activiteiten

Bakje troost

De kalender werd ingevuld door de verenigingen. Enkele vrijwilligers hebben aangeboden om te zorgen voor een stukje cake of een zelfgebakken koekje.

Parochieontmoeting Lichtmis

Wordt georganiseerd op 7 februari door KAV. De jeugdbewegingen hebben voorgesteld om in te staan voor de bediening. Organum kan bijspringen indien nodig.

Veertigdagentijd

Voor volgende activiteiten werden afspraken gemaakt.

Verkoop van vastenkalender: 13, 14 en 17 februari

Kinderwoorddienst in functie van Broederlijk Delen 21 februari

Koffiestop: 7 maart met medewerking kinderwoorddienst

Liturgie en aanbrengen van het thema in de kerk

Verdeling folders Broederlijk Delen en Wereldmissiehulp

Verrijzeniszondag

Gooien van paaseieren. Nog te beslissen door de Parochieraad.

Meimaand

Kapelletjes

Eucharistieviering met rozenwijding. Nog te bespreken met Parochieraad.

Varia

Verwijderen van kiezel langs de Sint-Ritazaal

Schilderen hal en deur Sit-Ritazaal

Controle boekhouding kas Parochieraad en boekhouding parochieblad.

Er is een dankviering op 30 mei. Er waren nog niet voldoende inlichtingen.

Barbecue

SIA plant een BBQ op 27 juni 2010

Diverse activiteiten

Zowel scouts als Organum hebben activiteiten aangekondigd. Deze zullen verschijnen in het parochieblad en op de site van de parochie en SIA.

Website

Op de website van de parochie kunt u veel inlichtingen vinden. Deze site wordt wekelijks aangepast. Bij dringende berichten kan de aanpassing meerdere malen per week gebeuren. Het kan dus nuttig zijn om de site regelmatig te consulteren. Verenigingen die een link willen met hun eigen website kunnen dit aanvragen. Deze dienstverlening is gratis. Doen!

 

Tijdens de vergadering werden voor de komende activiteiten reeds namen genoteerd maar vrijwilligers zijn altijd welkom. Indien u wenst mee te werken of indien u het volledig verslag wenst te bekomen, neem dan contact op met Philippe 016/40.17.31 of via mail sameninactie@gmail.com.

 

Volgende vergadering

Wij verwachten u op onze volgende samenkomst op 19 mei 2010 in 't Kelderke.

Michel

Voor SIA

21:30 Gepost door Samen in actie in Verslag vergadering | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.