29-05-09

VERGADERING

De volgende vergadering zal doorgaan op woensdag 3 juni om 20.00 uur in ´t Kelderke.

Programma

  • Goedkeuring verslag laatste vergadering
  • Voorbereiding BBQ op 12 juli
  • Receptie voor de kerk op 30 augustus
  • Augustinusdag op 19 september

 

Iedereen is welkom

10:31 Gepost door Samen in actie in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-05-09

VERGADERING 20090505

Goedkeuring verslag

Het verslag van 28 januari werd goedgekeurd

Evaluatie van uitgevoerde activiteiten

De activiteiten die gecoördineerd werden door SIA kunnen als zeer positief ervaren worden en doen de hoop rijzen op een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende verenigingen en vrijwillig(st)ers. Volgende activiteiten werden belicht:

Parochieontmoeting

De ontmoeting rond Lichtmis werd georganiseerd door KAV in samenwerking met Orgelpijpjes, Scouts en Parochiale Werken vzw. Zeer positief en vatbaar voor herhaling.

Sterzingen

Vrijwilligers brachten de opbrengst naar de Mobileschool. Door het geld zelf te brengen worden de kinderen meer betrokken bij het doel van de actie “Kinderen zingen voor kinderen”. Dit vraagt natuurlijk een inspanning van een of meer vrijwilligers.

Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd konden wij rekenen op mensen voor:

·        de organisatie van de koffiestop;
·        de verkoop van vastenkalenders;
·        en het uitdelen van omslagen Broederlijk Delen en dit zowel in de kerk als in elke brievenbus.

Goede Week

De medewerking en aanwezigheid van parochianen (lektoren, misdienaars, koster, bloemschiksters…) tijdens de diensten in de Goede Week.

Verrijzeniszondag

Het werpen van paaseitjes na de gezinsviering op verrijzenisdag was een initiatief van de parochieraad.

Bakje Troost

Elke maand verzorgt Anneke of een vereniging “Bakje Toost”. Er moet nooit meer gezocht worden naar een vrijwilliger die zorgt voor de versnapering. Ook dank aan Organum die op zaterdagavond de stoelen reeds ter plaatse brengt.

SIA

Wij trachten vertegenwoordigd te zijn op verschillende activiteiten van de verenigingen. Zo was er een delegatie te zien op het groepsfeest van de Scouts en Anne Frank en op de zeer verzorgde pasta-avond.

Suisse

De installatie van de suisse op 1 april heeft misschien niemand naar de generale repetitie gelokt maar zoekende blikken en vragen laten wel vermoeden dat menig lezer werd beetgenomen. Wij hadden paaseitjes klaar om het leed te verzachten.

Komende activiteiten

Meimaand -Mariamaand

Enkele mensen hebben getracht de meimaand in de kijker te stellen. Zij zorgden voor een tekst in het parochieblad, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld in de kerk, kaarsen aan de kapelletjes en in de Bronlaan werd het kapelletje zelfs voorzien van een nieuw beeldje.

Zomerbarbecue

De zomerbarbecue op 12 juli in de tuin van het klooster neemt stilaan vorm aan. Wij zoeken vrijwilligers voor:

·        de algemene installatie;
·        de organisatie van de bar;
·        er zal een kinderanimatie zijn, verenigingen of vrijwilligers die een voorstel hebben zijn welkom;
·        mensen voor de afwas…

 

Kerk bij de buren - 30 augustus

SIA zal op vraag van de parochieraad een receptie organiseren op het plein voor de kerk. Deze receptie is de afsluiting van 450 jaar Aartsbisdom.

Agustinusdag 19 september

Vrijwilligers om het middagmaal in gunstige omstandigheden op te dienen worden verzocht contact op te nemen met Anneke Goovaerts.

 Mensen die het volledig verslag wensen te ontvangen, kunnen vragen opgenomen te worden in de lijst der bestemmelingen via sameninactie@gmail.com of telefoon 016/40.17.31

Verslaggever
Philippe

11:50 Gepost door Samen in actie in Verslag vergadering | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

SUISSE

 In navolging van de Sint-Pieterskerk wordt, op vraag van Samen In Actie, in onze parochie een suisse geïnstalleerd. De naam ‘suisse’ is Frans en betekent ‘Zwitser’. De naam is afgeleid van de Zwitserse garde, het ‘leger’ van de paus, dat tegenwoordig vooral de rol van ordebewaker in het Vaticaan vervult. De meeste lezers onder ons zullen waarschijnlijk nog herinneringen hebben aan de man die met trage stap door de kerk ging, de mensen met strenge blik aanmaande de stilte te bewaren en onopvallend de kunstschatten van de kerk in het oog hield.

Een ordehandhaver tijdens kerkdiensten, een soort kerkpolitie dus, was in vorige eeuwen wellicht een noodzaak. Toen was hij uitgerust en een lans om zijn gezag te doen gelden, het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in sommige parochies door de kinderen de “stokslager” genoemd werd.

De laatste decennia is de functie in de vergeethoek geraakt en de suisse leek ook helemaal uit de kerk te verdwijnen. Maar dat is niet helemaal juist. Een aantal kerken heeft hem altijd behouden en in sommige parochies is de suisse recentelijk in ere hersteld. Waarschijnlijk meer vanuit het oogpunt van aankleding van de liturgie, dan dat hij daadwerkelijk in actie moet komen om mensen tot de orde te roepen. Het staat natuurlijk wel plechtig en een vleugje nostalgie zal niet ver weg zijn.

In onze parochiekerk zal de suisse enkel aanwezig zijn op belangrijke kerkelijke feesten. Vandaag zal Eugène om 17.00 uur in onze kerk nog een laatste oefening hebben samen met de verantwoordelijke van de Sint-Pieterkerk te Leuven voor hij volgende zondag, Palmzondag, voor de leeuwen zal gegooid worden.

Fotoreportage 

Samen in actie

11:46 Gepost door Samen in actie in Verslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |